Stowarzyszenie Absolwentów i PrzyjaciółPWSW w Przemyślu

Zarząd stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Iwona Fudali
Zastępca prezesa: Małgorzata Sielska
Sekretarz: Małgorzata Kuźbida
Skarbnik: Grzegorz Kasprzyk