Stowarzyszenie Absolwentów i PrzyjaciółPWSW w Przemyślu

Stowarzyszenie

Celem stowarzyszenia jest organizacyjne i merytoryczne wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, społeczeństwa, edukacji, kultury i regionu, a w szczególności rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Wszystkich chętnych absolwentów oraz sympatyków uczelni: pracowników i wykładowców serdecznie zapraszamy do członkostwa. W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy wypełnić DEKLARACJĘ, a następnie dostarczyć ją do Kolegium Wschodniego, II piętro, pokój 213, lub sekretariatu Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

Darowizny można przelewać na konto bankowe Stowarzyszenia. Poniżej dane do przelewu.

Dane teleadresowe


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSW
Kolegium Wschodnie
ul. Książąt Lubomirskich 6,
II piętro, pok. 213
37-700 Przemyśl

tel. 501 168 901
e-mail: stowarzyszeniepwsw@gmail.com

NIP 7952527221
Konto w banku BGŻ S.A.
nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0263 9970
w tytule wpłaty: DAROWIZNA

Za wszelkie darowizny serdecznie dziękujemy.